Khu đô thị xanh phổ yên

Khu Đô Thị Yên Bình Xanh

  UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị xanh Phổ Yên. Mục tiêu dự án nhằm tạo ra một KĐT mới. Đáp ứng nhu cầu phát triển chỉnh trang đô thị và [...]

Read more...