Tag - Cụm công nghiệp Nam Hà

https://kiencuongland.com/

Khu dân cư Nam Hà

Dự án Nam Hà Bình Thuận được xây dựng theo mô hình khu công nghiệp tích hợp. Đô thị ALL – IN – ONE ( khu – cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thể thao, y tế, giáo dục, [...]

Read more...