Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công đường vành đai 5