Đất nền đang ở giai đoạn phát triển tăng tốc, nếu không nắm bắt nhà đầu tư sẽ mất cơ hội.